« Ukraina i Sverige

Hemförsäkring = Rättsskydd

I Sverige är det viktigt att ha en hemförsäkring. Det kan nog inte poängteras. Att inte har någon hemförsäkring innebär att du till exempel inte har någon reseförsäkring om olyckan skulle vara framme och du måste vistas på sjukhus utomlands. Är landet ett EU-land gäller att du betalar men får ersättning från försäkringskassan för vården utomlands. Dessutom kanske du vill avbryta resan och få pengar tillbaka för den ändrade resan, då gäller hemförsäkringens reseförsäkring.

Allt detta ingår i hemförsäkring

I Sverige har nästan alla hushåll en hemförsäkring, och detta ingår i hemförsäkringarna:

  • Egendomsskydd (endast lösöre) som ger ersättning vid brand eller stöld.
  • Reseskydd i minst 45 dagar, ersätter kostnader för sjukvård och ambulansflyg.
  • Ansvarsskydd, betalar skadestånd som du blir skyldig.
  • Rättsskydd, ersätter dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en rättslig tvist.
  • Överfallsskydd, ersätter uteblivet arbete om du blir misshandlad.
  • Skulle du bli indragen i en rättslig tvist på något sätt, ska hemförsäkringen täcka de kostnaderna som uppkommer i samband med detta. Förutom den första timmen som du behöver för konsultation av den juristen. Så du bör betala minst 1000-1800 kronor. Om du inte har någon hemförsäkring, kan du få rättsskydd ändå, om du har en årsinkomst som understiger cirka 200 000 kronor. Då förväntas du inte ha någon hemförsäkring. Då betalas ditt juridiska ombud av staten. Läs mer om både hemförsäkring, reseförsäkring och rättsskydd www.rättshjälp.net.

    12 Oct 2017