« Ukraina i Sverige

Jaktresa - Hur funkar det?

Svenska jägare som vill resa utomlands för att jaga behöver inte boka in sig på en jaktsafari till Afrika. Det finns faktisk gott om resor till länder som ligger betydligt närmare, och med jakt på djur som man faktiskt kan äta också. Du kan exempelvis boka en jaktresa till Ukraina, men även till andra länder i öst som exempelvis Estland, Polen, Lettland och Ryssland. Att jaga utomlands skiljer sig aning från att jaga hemma och det är några saker du måste tänka på. 

Eget vapen?

Ska du ta med eget vapen på resan så är det inte lika enkelt som att ha med sig en åtelkamera på resan. Det krävs tillstånd att medföra vapen på resan och du ska också lämna in en deklaration både till det svenska tullverket och till motsvarande myndighet i det land du åker till. Tänk på att en mellanlandning kan ske, och då måste du även i det landet deklarera ditt vapen. 

Andra saker att tänka på

Åker du till ett annat land för att jaga så sker det i princip alltid i grupp, med en guide. Du får aldrig jaga på egen hand utan särskilda tillstånd. Tekniska hjälpmedel som exempelvis avståndsmätare för jakt är ovanliga, så ta med en egen om du vill ha den hjälpen att bedöma avståndet korrekt. Du får allt som oftast inte heller medföra bytet hem. Det tillfaller den du jagar hos, men vissa jaktresor inkluderar att du får med dig kött hem från tidigare jakt och som då är korrekt förpackad för resa mellan olika länder. 

27 May 2019